ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลสันนาเม็งเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เทศบาลตำบลสันนาเม็งเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

30 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

5 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)

เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)

9 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จะดำเนินการจัดเก็บภาษีท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562

8 ต.ค. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศลดขั้นตอน

ประกาศลดขั้นตอน

6 ก.พ. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายนงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำรอบเดือน ตุลาคม 2562

22 พ.ย. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2563

12 พ.ย. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

โครงการกำจัดวัชพืชเศษตะกอนดินและสิ่งกีดขวางทางลำเหมือง โดยใช้เครื่องจักร พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลสันนาเม็ง

15 พ.ย. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำ พีวีซี พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนางแสงจันทร์ แปงน้อย ลงสู่รางระบายน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง

12 พ.ย. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter