ข่าวเด่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

13 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

30 พ.ย. 542 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กอช.(กองทุนการออมแห่งชาติ)

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กอช.(กองทุนการออมแห่งชาติ)

9 ก.ย. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

14 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ >>

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

12 ส.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01)

โครงการวางท่อระบายน้ำ พี.วี.ซี. หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก

17 ก.ย. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บก 01)

งานซ่อมแซมห้องประชุมเล็กอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็งและห้องน้ำหญิง ชั้น 2

5 ก.ย. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก 01)

โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย พื้นที่หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 และหมู่ที่ 11

26 ก.ย. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก 06)

จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล

15 ก.ย. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter