ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลสันนาเม็งเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เทศบาลตำบลสันนาเม็งเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

30 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

11 ม.ค. 2563 อ่านต่อ >>

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็งประจำปี 2563

เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็งประจำปี 2563

7 ม.ค. 2563 อ่านต่อ >>

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

5 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)

เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)

9 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางดำ หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง

7 ม.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมทางเดินบริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

9 ม.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางดำ หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง

13 ม.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอน 14 หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง

13 ม.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter