ข่าวเด่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

13 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศ เรื่องการกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตลาดน้ำลำเหมืองห้าประชารัฐ

ประกาศ เรื่องการกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตลาดน้ำลำเหมืองห้าประชารัฐ

19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 2562 และสมัยประชุมสามัญแรก 2563

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

1 มี.ค. 2562 อ่านต่อ >>

โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำปี พ.ศ. 2562

โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

9 เม.ย. 2562 อ่านต่อ >>

โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3

เทศบาลตำบลสันนาเม็๋งจัดโครงการกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

26 มี.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมู่ป่า

13 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

โครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 จุด

8 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า

8 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 1 สายข้างบ้านนางธัญญชล โกมล หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน

30 เม.ย. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

31 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter