รายละเอียดข่าว News detail


โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 26 มี.ค. 2562

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดโครงการกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็งรับคำกล่าวรายงานจากนางสวาท โกชุม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง และเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีการแข่งขัน ได้แก่ พรายกระซิบ ปิดตาแต่งหน้า ลิงอุ้มแตง รำกระด้างและเปตอง สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี แก่ผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็งเป็นอย่างมาก 

ข่าวสารอื่นๆ


18 มิ.ย. 2562 ศึกษาเรียนรู้และศึกษาดูงาน ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
10 มิ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
10 มิ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
12 มิ.ย. 2562 โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการให้บริการเทศบาล อ่านต่อ >>
25 ธ.ค. 2561 ประกาศสภาฯ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
4 มิ.ย. 2562 ประชาสัมธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 542 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
30 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
30 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 542 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>

<< Back