รายละเอียดข่าว News detail


โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 26 มี.ค. 2562

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดโครงการกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็งรับคำกล่าวรายงานจากนางสวาท โกชุม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง และเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีการแข่งขัน ได้แก่ พรายกระซิบ ปิดตาแต่งหน้า ลิงอุ้มแตง รำกระด้างและเปตอง สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี แก่ผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็งเป็นอย่างมาก 

ข่าวสารอื่นๆ


17 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01) อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 542 รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
9 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กอช.(กองทุนการออมแห่งชาติ) อ่านต่อ >>
5 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บก 01) อ่านต่อ >>
26 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก 01) อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก 06) อ่านต่อ >>
29 ส.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง (แบบ บอ 01) อ่านต่อ >>
20 ส.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก 06) อ่านต่อ >>
13 ส.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บก.06) อ่านต่อ >>
14 มิ.ย. 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อ่านต่อ >>

<< Back