รายละเอียดข่าว News detail


โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็งประจำวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 2 ก.ค. 2562

โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสันนาเม็งได้จัดโครงการฯ อบรมให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขโดยได้เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมนันทนาการ นมัสการพระในพื้นที่มาเทศนาธรรมช่วงบ่ายได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนิสมาสอนการทำเปเปอร์มาเช่ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

ข่าวสารอื่นๆ


13 ส.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บก.06) อ่านต่อ >>
14 มิ.ย. 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อ่านต่อ >>
12 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
22 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
15 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง อ่านต่อ >>
9 พ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านป่ากล้วยหมู่ 2 อ่านต่อ >>
10 มิ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) อ่านต่อ >>
8 มี.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ่ายขาดเงินสะสม) อ่านต่อ >>
1 ก.พ. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) อ่านต่อ >>
18 ธ.ค. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) อ่านต่อ >>

<< Back