รายละเอียดข่าว News detail


โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็งประจำวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 2 ก.ค. 2562

โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสันนาเม็งได้จัดโครงการฯ อบรมให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขโดยได้เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมนันทนาการ นมัสการพระในพื้นที่มาเทศนาธรรมช่วงบ่ายได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนิสมาสอนการทำเปเปอร์มาเช่ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

ข่าวสารอื่นๆ


5 ธ.ค. 2562 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
9 ธ.ค. 2562 เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2562 รายนงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
15 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ >>

<< Back