รายละเอียดข่าว News detail


ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กอช.(กองทุนการออมแห่งชาติ) 9 ก.ย. 2562

กองทุนการออมแห่งชาติขอเชิญประชาชนทั่วไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กอช.(กองทุนการออมแห่งชาติ) โดยผู้สมัครต้องไม่เป็นสมา่ชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการทุกแห่ง หรือหรือผู้ประกันตนตามกฏหมายว่าด้วยการประกันสังคม สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารกรุงไทย,ธกส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินทุกสาขา โดยสมัครง่ายๆ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.nsf.or.th , facebook/กองทุนการออมแห่งชาติ หรือโทร 02-049-9000

ข่าวสารอื่นๆ


17 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01) อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 542 รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
5 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บก 01) อ่านต่อ >>
26 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก 01) อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก 06) อ่านต่อ >>
29 ส.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง (แบบ บอ 01) อ่านต่อ >>
20 ส.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก 06) อ่านต่อ >>
13 ส.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บก.06) อ่านต่อ >>
14 มิ.ย. 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อ่านต่อ >>
12 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 อ่านต่อ >>

<< Back