รายละเอียดข่าว News detail


ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กอช.(กองทุนการออมแห่งชาติ) 9 ก.ย. 2562

กองทุนการออมแห่งชาติขอเชิญประชาชนทั่วไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กอช.(กองทุนการออมแห่งชาติ) โดยผู้สมัครต้องไม่เป็นสมา่ชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการทุกแห่ง หรือหรือผู้ประกันตนตามกฏหมายว่าด้วยการประกันสังคม สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารกรุงไทย,ธกส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินทุกสาขา โดยสมัครง่ายๆ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.nsf.or.th , facebook/กองทุนการออมแห่งชาติ หรือโทร 02-049-9000

ข่าวสารอื่นๆ


15 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ >>
6 ก.พ. 2562 ประกาศลดขั้นตอน อ่านต่อ >>
6 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง อ่านต่อ >>
6 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง อ่านต่อ >>
30 ต.ค. 2562 เทศบาลตำบลสันนาเม็งเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อ่านต่อ >>

<< Back