รายละเอียดข่าว News detail


วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 5 ธ.ค. 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานจัดให้มีการวางพานพุ่มเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่นประจำปี 2562 และมีกิจกรรมการปล่อยพันธ์ุปลาสู่ลำน้ำสาธารณะ

ข่าวสารอื่นๆ


7 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
11 ม.ค. 2563 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
13 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
13 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
13 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
13 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
7 ม.ค. 2563 พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็งประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
23 ธ.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>





<< Back