ข่าวสาร News


ข่าวเด่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

13 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เชิญรับฟังคลิปเสียง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

2 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

เชิญชวนร่วมบริจาคมือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกร่น

5 พ.ย. 2561 อ่านต่อ >>

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

9 พ.ค. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะทานอาหารไม่อร่อย

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะทานอาหารไม่อร่อยร่วมกับ อาจารย์และนักศึกษาคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 ต.ค. 3105 อ่านต่อ >>

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

10 ก.ค. 2562 อ่านต่อ >>

แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี

แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

4 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม

26 ก.ย. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

9 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

4 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ประจำปีงบประมาณ 256

15 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศเปิดเผนราคากลาง (แบบ บอ.01)

โครงการจ้างเหมาปรับแต่งคันดินตลิ่งลำเหมืองห้า จำนวน 2 ฝั่ง ม.1,2,4

24 ก.ย. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

งานบริการประชาชน/อื่นๆ

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด