ข่าวสาร News


ข่าวเด่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

13 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เชิญรับฟังคลิปเสียง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

2 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

เชิญชวนร่วมบริจาคมือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกร่น

5 พ.ย. 2561 อ่านต่อ >>

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

9 พ.ค. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

14 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ >>

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

12 ส.ค. 2562 อ่านต่อ >>

โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็งประจำวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็งประจำวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

2 ก.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านป่ากล้วยหมู่ 2

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านป่ากล้วยหมู่ 2

9 พ.ค. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บก.06)

โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็น

13 ส.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาสเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง

โครงการการคลองสวยน้ำใสประชารัฐสุขใจเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

15 ก.ค. 2562 อ่านต่อ >>

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อขยายไหล่ทาง บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านแสนสบาย หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง

10 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

งานบริการประชาชน/อื่นๆ

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด