ข่าวสาร News


ข่าวเด่น

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

30 ม.ค. 2563 อ่านต่อ >>

เทศบาลตำบลสันนาเม็งเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เทศบาลตำบลสันนาเม็งเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

30 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

13 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เชิญรับฟังคลิปเสียง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

2 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็งรับสมัครนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็งรับสมัครนักเรียน

3 ก.พ. 2563 อ่านต่อ >>

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

11 ม.ค. 2563 อ่านต่อ >>

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็งประจำปี 2563

เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็งประจำปี 2563

7 ม.ค. 2563 อ่านต่อ >>

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

5 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำระบบประปาสายหลักภายใน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน

3 ก.พ. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำระบบประปาสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน

3 ก.พ. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้

27 ม.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย

27 ม.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

งานบริการประชาชน/อื่นๆ

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด